Loading...

Acreditacions

ISO 9001:2015 i 14001:2015

Acreditats des del 29/04/2005, i seguint amb el compromís de mantenir les certificacions de Qualitat ISO 9001 i Medi Ambient ISO 14001. Els estàndards de qualitat i medi ambient internacionalment reconeguts garanteixen la bona gestió de qualitat en els processos, productes i serveis d’atenció al client i la protecció del medi ambient. Amb aquesta certificació, Mat. Recuperats Rifà, fa un pas més per seguir sent un referent en el sector de la recuperació  de palets de fusta i continuar treballant per oferir la màxima qualitat en tots els seus processos.

Fruit d'aquest compromís teniu a disposició pública prèvia sol·licitut, la declaració de principis de la Política de Qualitat i Medi Ambient.

FORN  PROPI  PER  TRACTAMENT  FITOSANITARI NIMF-15  ES-08-0052 HT

 

Norma internacional per les mesures fitosanitàries NIMF-15, aprovada per la FAO, que incorpora un ús per regularitzar tot el material d’embalatge de fusta destinat a l’exportació a fi d’evitar plagues.

Qui està obligat? Totes les empreses que exportin.

Quin és l’objectiu? Eliminar qualsevol organisme viu o existent a l’interior de la fusta indefinidament.

Com es realitza? Disposem d’un forn industrial, en el que s’introdueixen els palets/embalatge a tractar i es tanca hermèticament. El procés de tractament es realitza quan les 3 sondes superen els 56ºC durant un període de 32 minuts. El temps final que tardarà tot aquest procés, dependrà de l’estat de la fusta (molla, humida, seca) i del temps (fred, calor) i pot durar entre 3 i 6 hores aproximadament. Al finalitzar el tractament, sortiran les gràfiques i taules registrades, que acrediten el tractament fitosanitari. 

Com sabem si està tractat? Les empreses que estan acreditades disposen d’un codi atorgat per el Ministeri d’Agricultura. Mat. Recuperats Rifà, està autoritzat amb el codi ES-08-0052 HT. El nostre sistema de marcatge, és amb segell termo-gravat, situant el codi en un lloc visible de l’embalatge. També es pot presentar amb timbre i tinta especial. 

S’entrega certificat? És opcional, però sempre s’assegura que en cas d’incidències, quedi tot registrat i acreditat.

Hi ha cap control oficial? Hi ha la obligació de passar una inspecció anual, que controla i certifica que tots els processos que es realitzen, compleixen totes les normatives exigides pel Ministeri.

GESTORS DE RESIDUS: E-807-03

Acreditats com a Gestors de Residus Autoritzats de Catalunya des de l’any 2003, amb el codi: E-807.03, procedint a la reutilització dels palets i derivats de la fusta, realitzant fulls de seguiment telemàtics.

 

TRANSPORTISTES: T-1979

Mat. Recuperats Rifà, també està autoritzada per l’Agencia de Residus de Catalunya, a realitzar el transport de residus amb el codi T-1979, disposant de vehicles rígids  per garantir i complir amb els nostres clients/proveïdors, i amb les normatives exigides.